Yohana 21:17 "Yesu akamwambia,"Lisha kondoo zangu"

Huduma za MANA

Mwl. Christopher Mwakasege

Mafundisho

MAOMBI YA KUFUNGUA MWAKA 2019, MKOA WA ARUSHA SIKU YA PILI


MAOMBI YA KUFUNGUA MWAKA -ARUSHA UWANJA WA RELI MWL. CHRISTOPHER MWAKASEGE SOMO:  KWANINI TUYAOMBEE TUNAYOTAKA KUYAFANYA WAKATI TUNAWEZA KUYAFANYA BILA KUYAOMBEA TAREHE:  06 JANUARI 2019 SIKU YA PILI NAMNA YA KUPATA KANDA, CDs & DVDs BONYEZA HAPA…

Soma Zaidi

MAMBI YA KUFUNGUA MWAKA 2019 MKOA WA ARUSHA SIKU YA KWANZA


MAOMBI YA KUFUNGUA MWAKA 2019 - ARUSHA - UWANJA WA RELI MWL.CHRISTOPHER MWAKASEGE SOMO: FAIDA SABA ZA KUMSHUKURU MUNGU. TAREHE  05 JANUARI, 2019 SIKU YA KWANZA NAMBA ZA SADAKA NA MAOMBI ���� https://goo.gl/7XcFiP NAMNA YA KUPATA…

Soma Zaidi

SEMINA YA VIJANA DAR SIKU YA KWANZA


SEMINA YA VIJANA-DAR ES SALAAM. MWL.CHRISTOPHER MWAKASEGE SOMO: UMUHIMU WA KUUNGANISHA AKILI NA NAFASI YA KUTUMIA AKILI HIZO. TAREHE:  30 NOVEMBA, 2018 SIKU YA KWANZA NAMBA ZA SADAKA BONYEZA HAPA ���� https://goo.gl/Z3ozYB NAMNA…

Soma Zaidi

Sala ya Toba


Inawezekana kabisa ya kuwa wewe unayesoma ujumbe huu hujaokoka - yaani hujampokea Yesu Kristo ndani ya moyo wako kama Bwana na Mwokozi wako. Lakini sasa umeona umuhimu wa kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako.

Soma Zaidi

Uweza wa Jina la Yesu


Mtume Paulo anasema katika Waraka wake kwa Wakolosai sura ya tatu na mstari wa kumi na saba kuwa; “Na kila mfanyalo, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika JINA LA BWANA YESU, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye.” Hii ina maana ya kuwa, tukila tule…

Soma Zaidi

Jina la Yesu Kristo - Mojawapo ya Funguo za Ufalme wa Mbinguni


“Nami nakuambia ….. na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu; wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni; na lolote utakalolifunga duniani, litakuwa limefungwa mbinguni; na lolote utakalolifungua duniani,…

Soma Zaidi

Tafakari Juu ya Jina la Yesu Kristo


“Kitabu hiki cha torati kisiondoke kinywani mwako, bali YATAFAKARI MANENO YAKE MCHANA NA USIKU, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo; maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana.” (Yoshua 1:8)…

Soma Zaidi

Jifunze Jinsi ya Kusamehe


Tuna uhakika ya kwamba, Roho Mtakatifu anakuongoza kusoma somo hili kwa makusudi kamili.  Maneno yaliyomo humu ni ya kukusaidia wewe na Wakristo wote, ili tuweze kuishi maisha ya "amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa…

Soma Zaidi

Unataka Kuokoka?


Inawezekana kabisa ya kuwa wewe unayesoma ujumbe huu hujaokoka - yaani hujampokea Yesu Kristo ndani ya moyo wako kama Bwana na Mwokozi wako. Lakini sasa umeona umuhimu wa kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako.  Naamini Roho Mtakatifu ameweka fursa hii mikononi…

Soma Zaidi

Mkristo na Uchumi


Utangulizi SI MAPENZI YA MUNGU TUWE MASIKINI! (Namna ya mkristo kuishi katika hali ngumu ya uchumi bila kumkosea Mungu) Kati ya mambo yaliyotabiriwa kutokea katika siku hizi za mwisho ni dhiki katika mataifa, pamoja na hali ngumu ya uchumi. Soma mwenyewe katika…

Soma Zaidi