Yohana 21:17 "Yesu akamwambia,"Lisha kondoo zangu"

Huduma za MANA

Mwl. Christopher Mwakasege

Huduma za MANA

Barua ya Mwezi Jan.2016


Yesu alisema: “Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka” (Yohana 5;30) Na kwa kuyatenda mapenzi ya Mungu juu ya maisha…

Soma Zaidi

Mwl. Christopher Mwakasege; Umuhimu wa Kuwa Mtendaji wa Neno


Ikiwa kuna swali kubwa ambalo linawatatanisha wakristo wengi, basi ni swali la kukua kwa imani yao ya kikristo. Wengine wanaita ni kukua kiroho kwa wakristo. Ukiwauliza wakristo wengi ya kuwa ni tatizo gani wanaloliona kubwa, linalowakwamisha katika maisha yao…

Soma Zaidi