Yohana 21:17 "Yesu akamwambia,"Lisha kondoo zangu"

Huduma za MANA

Mwl. Christopher Mwakasege

{segment_3_category_name}

Hongera kwa kuokoka


HONGERA KWA KUOKOKA   UTANGULIZI Karibu kwenye Ufalme wa Mungu Kitabu hiki kimeandikwa kwa ajili yako. Roho Mtakatikfu amekiweka mikononi mwako kwa kusudi muhimu la Mungu ndani ya Kristo. Katika Jina lile lipitalo majina yote jina la Yesu Kristo, Bwana na…

Soma Zaidi

Unataka Kuokoka?


Inawezekana kabisa ya kuwa wewe unayesoma ujumbe huu hujaokoka - yaani hujampokea Yesu Kristo ndani ya moyo wako kama Bwana na Mwokozi wako. Lakini sasa umeona umuhimu wa kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako.  Naamini Roho Mtakatifu ameweka fursa hii mikononi…

Soma Zaidi