Tunakusalimu kwa jina la Yesu Kristo!

Tunaamini ya kuwa – ile kwamba Mungu amekupa nafasi ya kuisoma barua hii, inatuonyesha ya kuwa, moyo wako unafuatilia kwa karibu sana chakula cha kiroho, ambacho Mungu ametupa kwa ajili ya watu wake.

Msukumo mkubwa tulionao mioyoni mwetu  katika huduma hii ambayo Mungu ametupa ni: Kuujenga ufalme wa mbinguni (au ufalme wa Mungu) katika mioyo ya watu na katika jamii pia.

Ndiyo maana Mungu alipotuambia: Lisha Kondoo zangu” (Yohana 21:17); tulijua ya kuwa ataweka ndani yetu chakula kwa ajili ya watu wake, kwa kusudi la kuujenga ufalme wake.

Eneo mojawapo ambalo tumekuwa tukiwahimiza watu wa Mungu, ni juu ya kutumia njia ya maombi katika kuujenga ufalme wa mbinguni, sawasawa na maneno ya Yesu katika Mathayo 6:9,10.

Yesu Kristo alisema hivi: Basi ninyi salini hivi; “Baba yetu uliye mbinguni; jina lako litukuzwe; ufalme wako uje;; mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni”.

Kwa barua hii ya mwezi huu wa February 2013, tunataka tukukumbushe na tukuhimize ya kuwa, unaweza kumiliki na kutawala kwa njia ya maombi.

Hebu tafakari nasi mistari ya biblia ifuatayo:

“…..ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu; nao wanamiliki juu ya nchi” (Ufunuo wa Yohana 5:9,10)

“…..zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema, na kile kipawa cha haki, watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo” (Warumi 5:17)

Tafsiri nyingine ya maneno ya ufunuo wa Yohana 5:10 inasema; “…..ukawafanya kuwa ufalme wa makuhani kwa Mungu wetu; nao kama wafalme wanamiliki juu ya nchi”. Na tafsiri nyingine inasema, “…..ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu; nao wanamiliki juu ya nchi.”

Lakini sii tu kwamba “wanamiliki juu ya nchi”, pia Warumi 5:17 inatuambia “watatawala katika maisha tuliyonayo kwa Yule mmoja, Yesu Kristo”.

Kila msomaji mzuri wa biblia anajua ya kuwa, makuhani kazi yao ni kuomba au kufanya maombi…..tena wanawekwa na Mungu wala hawawekwi na wanadamu katika kuifanya kazi hiyo. Lengo la Mungu kutufanya “wafalme na makuhani” katika Kristo Yesu ni ili tuweza kumiliki na kutawala juu ya nchi.