Yohana 21:17 "Yesu akamwambia,"Lisha kondoo zangu"

Mahubiri