Yohana 21:17 "Yesu akamwambia,"Lisha kondoo zangu"

Ushuhuda

Mwl. Christopher Mwakasege

Tuma Ushuhuda